Nový způsob komunikace pro klienty se sluchovým postižením na stránkách Krajské pobočky úřadu práce v Brně

Klienti se sluchovým postižením, kteří navštíví webové stránky Krajské pobočky úřadu práce v Brně, mají možnost nově využít tlačítko Tiché linky. Díky němu se mohou snadno spojit s tlumočníkem českého znakového jazyka či přepisovatelem mluvené češtiny a domluvit si vše, co je potřeba. 

Děkujeme za další rozšíření služeb Tiché linky a pracovníkům kontaktního místa Tichého světa v Brně za spolupráci!

Tichá linka

Překlad ČZJ:

Tichá linka - Průběh hovoru

Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci

a mějte Tichou linku po ruce kdekoliv
Za podporu děkujeme