Tichá linka v reportáži ČT

Reportáž najdete v následujícím odkaze, od času 5:27:

https://www.ceskatelevize.cz/…/10101491767…/221411058030319/

Moderátor: Koronavirová pandemie značně komplikuje život neslyšícím. Kvůli povinné ochraně nosu a úst nemohou odezírat ze rtů a komunikace je tak pro ně obtížná. Aplikace Tichá linka jim má pomoc například při kontaktování úřadu, anebo lékaře.
Moderátorka: Přes aplikaci se neslyšící s tlumočníky v Moravskoslezském kraji spojují každý den. To, jak funguje, už popíše Alena Hegerová, vedoucí místní pobočky Tichý svět. Dobrý den.
Alena Hegerová: Dobrý den.
M: Tak jak tedy ta aplikace funguje?
AH: Aplikace funguje buď prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu, nebo také na webovém rozhraní www.tichalinka.cz. Klient si zde může vybrat podle svých preferencí buď online tlumočení, nebo online přepis. Tichá linka je k dispozici nonstop. Pokud si klient vybere online tlumočení, tak se zaregistruje, vybere si tlumočení, a potom dá zahájit videohovor. Povolit a už se spojíme s tlumočníkem. Tady už vidíme chat.
Tlumočnice: Dobrý den, slyšíme se?
AH: Dobrý den, slyšíme se. Tady vlastně ukazujeme, jak vypadá to spojení s tlumočníkem.
M: S čím vším mohou tlumočníci pomoc neslyšícím?
AH: Tlumočníci pomáhají se všemi potřebami tak, jak mají slyšící. Takže pokud si potřebuje zavolat k lékaři a objednat se, tak se může přes tlumočníka spojit s lékařem a objednat se. Nebo když potřebuje zavolat do práce, že nepřijde, protože se cítí špatně, tak si může zavolat přes Tichou linku. Taky může vlastně využit přepis, pokud využívá český jazyk, a spojí se úplně stejně, jak teďka se spojíme s tlumočníkem, tak úplně stejně se spojí s přepisovatelem, který vlastně přepisuje, zavolá nějaký ten text tomu lékaři a ten, co napíše ten nedoslýchavý, tak zavolá tomu lékaři.
M: Jak dlouho musí typicky klienti čekat na připojení?
AH: Jak jste viděli, tak vlastně většinou se do minuty spojí.
M: Kolik tlumočníků máte k dispozici?
AH: To číslo je prostě různé, ono totiž za Tichou linku je hrozně moc lidí, ať už se jedná o vývojáře aplikace nebo ať už se jedná o samotné tlumočnice nebo přepisovatelky.
M: Jak vypadá typický pracovní den tlumočníka?
AH: Typický pracovní den tlumočníka jednak spočívá v tlumočení hovoru a zakázek, také vlastně v překladu různých textů, které neslyšící potřebuje přeložit ze znakového jazyka do písemné podoby, nebo potřebuje třeba například upravit text nějakého úředního dopisu.
M: Mohou skrze Tichou linku lidé volat přímo na úřady nebo přímo vlastně k lékaři? Existují taková místa, která využívají vaše služby bez toho prostředníka, tlumočníka?
AH: Ano. V Moravskoslezském kraji máme zhruba 20 míst, kde Tichou linku používají přímo na úřadech a jsou zaškolení pracovníci, kteří umí používat Tichou linku.
M: Zvyšuje se ten počet těch míst, rozšiřuje se ta služba?
AH: Ano. To číslo se nadále zvyšuje tím, jak vzniká povědomí právě o Tiché lince, tak ty úřady mají zájem o tu bezbariérovost, takže můžu říci, že to číslo se zvětšuje.
M: Jak těžké je proškolit člověka v komunikaci s neslyšícím?
AH: Tam je potřeba dbát na ty zásady komunikace s neslyšícím, takže pokud se jedná o nedoslýchavého klienta, který potřebuje vidět na ústa, písemnou formu, tak v tom případě je potřeba těm preferencím vyhovět. Stejně tak jako je potřeba, aby ten neslyšící nebo nedoslýchavý viděl do tváře tomu člověku.
M: Zmínila jste zásady komunikace s neslyšícím, o jaké zásady jde?
AH: Tak jedná se právě o využití těch preferencí klienta, jaký způsob komunikace on upřednostňuje. Jestliže využívá znakový jazyk, tak je potřeba mu prostě zprostředkovat tlumočení do znakového jazyka, takže při komunikaci s tlumočníkem se díváme právě na klienta, nikoliv na tlumočníka. Mluvíme s klientem, ne s tlumočníkem. Jo? To jsou určitě ty jedny z nejzásadnějších věcí. Také je potřeba správně artikulovat, nekouřit, nezakrývat si během řeči ústa. Nebo se jedná také o, teďka vlastně v souvislosti s pandemií, o roušky, které zakrývají ústa, a není vidět mimika toho mluvčího, takže toto všechno jsou věci, které tu komunikaci ztěžují.
M: Kolik lidí v kraji aplikaci využívá?
AH: To číslo prostě přesně nevím, kolik klientů využívá Tichou linku. Já mohu říct prostě to číslo těch spojení, které narostlo v důsledku pandemii teďka v kraji a to bylo přes 2a půl tisíce spojení přes Tichou linku.
M: A co se týče celorepublikově, roste zájem o vaši službu?
AH: Ano. Ten nárůst těch spojení byl skokový. Jedná se zhruba o 30 %.
M: Už jste zmínila, že vlastně zakrytí úst komplikuje komunikaci s neslyšícím, jak jinak pandemie komplikuje vlastně teďka životy neslyšících?
AH: Tady je potřeba zmínit i ztíženou dostupnost těch informací v tom znakovém jazyce. Tady ta nedostupnost informací posiluje strach a také můžeme trošku poukázat na sílu dezinformací, které vlastně zvyšují obavy klientů právě o svůj život i vlastně nedostatek těch informací.

Tichá linka - Průběh hovoru

Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci

a mějte Tichou linku po ruce kdekoliv