Nahoru

O projektu

Projekt Systémová komunikační podpora neslyšících na trhu práce
Realizace projektu: od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2014.

Hlavním cílem projektu bylo ve spolupráci s mezinárodním partnerem přenést do České republiky dosud chybějící nástroje podpory neslyšících na trhu práce: online přepis a online tlumočení a umožnit rozšířené cílové skupině (neslyšící uživatelé znakového jazyka a neslyšící schopní komunikovat pomocí psané češtiny) využít synergického působení a vzájemných vazeb obou nástrojů podpory.

Naplnění hlavního cíle významným způsobem zvýší zaměstnatelnost neslyšících, tedy specifické skupiny osob znevýhodněných na trhu práce. Neslyšící jsou schopni a chtějí pracovat, ale jejich úspěšnost na trhu práce radikálně snižuje komunikační bariéra, která je běžnými prostředky jen obtížně překonatelná.

V rámci tohoto projektu došlo k přenosu a tvorbě metodických postupů online tlumočení a přepisu a jejich vzájemného efektivního propojení a k vytvoření a otestování uceleného Centra online komunikace.

Krajské workshopy, závěrečná mezinárodní konference

 

04Součástí projektu bylo také představení Centra online komunikace neboli Tiché linky na sedmi krajských workshopech. Tyto workshopy proběhly v září 2014 ve městech Mladá Boleslav, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Liberec a Praha. Během workshopů byla představena společnost Tichý svět i tento projekt a názorně předvedena aplikace Tichá linka. Proběhlo přihlášení do aplikace, registrace, ale také ukázka online tlumočení a online přepisu. Mezi účastníky byli zaměstnavatelé neslyšících, úředníci z úřadů práce i zástupci různých neziskových organizací, které se zabývají pomocí osobám se zdravotním postižením, a samozřejmě neslyšící.

 

06

Závěrečná mezinárodní konference se konala v úterý 14. října 2014 v prostorách Velkého sálu Magistrátu hlavního města Prahy pod záštitou radního Doc. Ing. Mgr. Martina Dlouhého, Dr. MSc., a zástupkyně starosty Praha 8
Mgr. Vladimíry
Ludkové. Hlavním tématem konference bylo odbourání bariér v komunikaci s neslyšícími při zaměstnávání, o nichž hovořili zástupci z řad zaměstnavatelů neslyšících i sami neslyšící, promluvila mj. také zástupkyně úřadu práce. Kromě toho byla představena aplikace Centra online komunikace (Tiché linky) a všechny subjekty podílející se na fungování online tlumočení a přepisu, online tlumočníci znakového jazyka a přepisovatelé mluvené řeči. Výborný ohlas u účastníků měla možnost vyzkoušet si práci s aplikací. Na konferenci byli pozváni zástupci úřadů práce a krajských úřadů, neziskových organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením, zástupci zaměstnavatelů, škol, neslyšících.