Nahoru

Spolupráce s O2 linkou

Informace o časovém doplnění služeb Tiché linky a O2 Linky pro neslyšící a nevidomé

 

Tichá linka, kterou provozuje Tichý svět a O2 Linka pro neslyšící a nevidomé, se domluvily na časovém doplnění svých online služeb pro neslyšící uživatele českého jazyka tak, aby byly služby nabízeny nonstop.
O2 Linka pro neslyšící a nevidomé pomáhá lidem se sluchovým a zrakovým postižením komunikovat s okolním světem pomocí technologií.
Tichá linka umožňuje bezbariérovou komunikaci osobám se sluchovým postižením a osobám s kombinovaným postižením, které ovládají český znakový jazyk nebo komunikují prostřednictvím psaného českého jazyka.
Na obě služby je potřeba se registrovat!
TL je dostupná zdarma všem, LNN je určená klientům společnosti O2, kteří mají průkaz ZTP.

PO-PÁ 7-17 hod: Tichá linka – online přepis

PO-NE 17-7 hod: Tichá linka – online přepis v režimu pohotovosti. Služby lze využít v případech ohrožujících život a bezpečí neslyšících či jejich blízkých. Pohotovost lze využít jen v nutných případech (nehoda, potřebujete zavolat sanitku, děti nepřišly domů apod.) a lze ji volat i bez přihlášení.

PO-NE 6-22 hod: O2 Linka pro neslyšící a nevidomé – online služby
Více o jednotlivých službách se dozvíte na: https://www.o2linkaproneslysici.cz/ a https://www.tichalinka.cz/