Nahoru

Služby

Neslyšící (osoby se sluchovým postižením) nemohou telefonovat. Dříve byli závislí jen na psaní SMS, chatování, využívali Facebook, Skype aj. Nyní si neslyšící již nemusí objednávat osobního tlumočníka a/nebo přepisovatele v terénu, ale mohou si vyřídit svoje telefonáty z jakéhokoliv místa díky webové aplikaci Tichá linka.

Tichá linka nabízí tyto služby:

online přepis mluvené řeči a online tlumočení do českého znakového jazyka

Online tlumočení probíhá tak, že tlumočník a neslyšící se spojí prostřednictvím videohovoru, neslyšící znakuje, tlumočník jeho sdělení tlumočí do mluveného jazyka slyšícímu (mluví do mikrofonu) a to, co řekne slyšící, přetlumočí do českého znakového jazyka neslyšícímu.

Online tlumočení je určeno pro osoby se sluchovým postižením, které ovládají český znakový jazyk. Neslyšící si může přes Tichou linku zajistit online tlumočení telefonického hovoru, překlad nebo úpravu textu.

Online přepis probíhá tak, že se neslyšící a přepisovatel spojí prostřednictvím chatu. Přepisovatel zprostředkuje zvukový vjem pro neslyšícího ve formě textu – to, co slyšící řekne, přepíše neslyšícímu. Neslyšící své sdělení píše do chatu a přepisovatel jej čte slyšícímu.

Online přepis je určen pro osoby se sluchovým postižením (nedoslýchavé nebo ohluchlé), které dobře ovládají psaný český jazyk a vyhovuje jim písemná komunikace. Neslyšící si mohou přes Tichou linku zajistit online přepis telefonického nebo konferenčního hovoru a úpravu textu.