Nahoru

Druhy služeb

Pokud komunikujete v českém znakovém jazyce, zadejte službu, kterou chcete využít – TELEFONNÍ HOVOR, PŘEKLAD, ÚPRAVA TEXTU
Služba Telefonní hovor proběhne tak, že tlumočník zavolá na číslo slyšícího účastníka telefonického hovoru, které klient uvede ve formuláři jako „Nový požadavek“. Tlumočník Vám pak přes videohovor tlumočí to, co slyšící řekne, do českého znakového jazyka. Tlumočník přes webovou kameru tlumočí z českého znakového jazyka do českého jazyka a naopak.

Služba Překlad probíhá tak, že pošlete v příloze soubor nebo v chatu text, který tlumočník přetlumočí do českého znakového jazyka, abyste mu dobře rozuměl/a. Nebo to, co chcete sdělit, naznakujete tlumočníkovi a tlumočník obsah sdělení přepíše do textové podoby a pošle Vám zpět.

Služba Úprava textu proběhne tak, že pošlete v příloze text v českém jazyce, který jste napsal, a tlumočník jej přepíše do gramaticky správné češtiny (upravuje gramatiku, ne obsah). Během úpravy textu se s Vámi může spojit a pomocí českého znakového jazyka si u Vás ověřit obsahovou stránku sdělení.