Služby online přepisu

  • TELEFONNÍ HOVOR
  • OSOBNÍ HOVOR
  • ÚPRAVA TEXTU

 

Telefonní hovor probíhá tak, že 

- s přepisovatelem jste ve spojení přes textové okno

- přepisovatel zavolá na tel. číslo a z náslechu přepisuje volaného

- vaše odpovědi zprostředkuje zpět volanému

 

Osobní hovor probíhá tak, že 

- s přepisovatelem jste ve spojení přes textové okno

- se slyšícím jste na jednom místě vedle sebe

- přepisovatel z náslechu simultánně přepisuje do textového okna

 

Úprava textu probíhá tak, že

- s přepisovatelem jste ve spojení přes textové okno

-  pošlete v příloze text v českém jazyce, který chcete gramaticky upravit

- během úpravy textu se s vámi může přepisovatel přes chat spojit a ujasnit si obsahovou stránku sdělení

Tichá linka - Průběh hovoru

Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci

a mějte Tichou linku po ruce kdekoliv