O Tiché lince

Tichá linka je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Je určena lidem se sluchovým nebo kombinovaným postižením a umožňuje jim komunikovat se slyšícími lidmi bez bariér. Klient při použití zvolí vhodnou službu. Pokud komunikuje ve znakovém jazyce, vybere si online tlumočení a spojí se s tlumočníkem prostřednictvím videohovoru. Pokud komunikuje v českém jazyce, zvolí službu přepisu a spojí se s přepisovatelem skrze textové okno. Tlumočník/přepisovatel potom zprostředkuje telefonickou nebo osobní komunikaci či upraví nebo přeloží text. Tichá linka je také dostupná na více než 350 místech po celé ČR - mapu bezbariérových míst najdete zde. Ročně se přes Tichou linku uskuteční více než 40 000 požadavků. Služba a potřebná podpora je zdarma a nonstop. Online tlumočnická služba získala mnohá ocenění, např. Cenu inovace v sociálních službách v kategorii Využití technologií v sociálních službách, kterou vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s MPSV a kraji nebo zvláštní cenu v soutěži Chytrá města 2022 za přínos v oblasti integrace osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících.

Online tlumočení a přepis jsou provozovány neziskovou organizací Tichý svět, o. p. s. od roku 2008.

A jak online tlumočení a přepis zhruba funguje? Podívejte se na video:

 

Ukázky online tlumočení a přepisu najdete zde

 

Tichý svět, o. p. s.

Svět neslyšících a slyšících propojuje Tichý svět od roku 2006. V současné době působí v deseti krajích České republiky. Poskytuje neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění do společnosti - sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenstvítlumočnické služby. Více o těchto službách a jejich posláních a cílech se dozvíte po kliknutí na příslušnou službu.

Tichý svět také např. pořádá různorodé kulturní akce a snaží se zvýšit informovanost většinové společnosti o komunitě neslyšících, jejich kultuře a o znakovém jazyce, či spolupracuje s chráněnými pracovišti pro neslyšící.

Mapu kontaktních míst Tichého světa najdete zde.

Tichá linka - Průběh hovoru

Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci

a mějte Tichou linku po ruce kdekoliv
Za podporu děkujeme