Pravidla pro online tlumočení

  • Vše, co klient znakuje, přeloží tlumočník do mluveného jazyka. Proto klient udržuje téma hovoru (hovoří o tom, co potřebuje od slyšícího).
  • Klient udržuje oční kontakt s tlumočníkem, a to i ve chvíli, kdy tlumočník vytáčí číslo volaného. Pokud se klient nedívá na tlumočníka, tlumočník nemůže tlumočit, že už slyšící zvedl telefon a hovoří.
  • Klient se věnuje hovoru, nepřerušuje jej, neodchází od kamery.
  • Klient během hovoru nekouří a nejí.
  • Klient je oblečený tak, aby bylo dobře vidět na jeho ruce během znakování.
  • Klient během hovoru s tlumočníkem neodchází bez omluvy. Pokud odejde a neřekne důvod, volaný slyšící si většinou myslí, že už nechce dál vést hovor a zavěsí.
  • Online tlumočník českého znakového jazyka je povinen dodržovat etický kodex tlumočníka

Pozn.:

*) Klient je neslyšící, nedoslýchavá nebo ohluchlá osoba, která využívá službu online přepisu mluvené řeči nebo online tlumočení českého znakového jazyka.

Tichá linka - Průběh hovoru

Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci

a mějte Tichou linku po ruce kdekoliv