Služby online tlumočení ČZJ

  • TELEFONNÍ HOVOR
  • OSOBNÍ HOVOR
  • ÚPRAVA TEXTU
  • PŘEKLAD TEXTU

 

Telefonní hovor probíhá tak, že 

- s tlumočníkem jste ve spojení přes videohovor

- tlumočník zavolá na tel. číslo a tlumočí volaného do znakového jazyka

- vaše odpovědi tlumočí do českého jazyka zpět volanému

 

Osobní hovor probíhá tak, že 

- s tlumočníkem jste ve spojení přes videohovor

- se slyšícím jste na jednom místě vedle sebe

- tlumočník tlumočí ze znakového jazyka do českého a naopak

 

Úprava textu probíhá tak, že

- s tlumočníkem jste ve spojení přes videohovor

-  pošlete v příloze text, který chcete gramaticky upravit

- během úpravy textu se s vámi může tlumočník spojit a ujasnit si obsahovou stránku sdělení

 

Překlad textu probíhá tak, že

- s tlumočníkem jste ve spojení přes videohovor

-  pošlete v příloze text, který tlumočník ve skutečném čase přeloží do znakového jazyka nebo

- tlumočník přeloží vaše sdělení ve znakovém jazyce do českého jazyka

Tichá linka - Průběh hovoru

Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci

a mějte Tichou linku po ruce kdekoliv