Služby online tlumočení ČZJ

 • TELEFONNÍ HOVOR
 • OSOBNÍ HOVOR
 • ÚPRAVA TEXTU
 • PŘEKLAD TEXTU

 

Telefonní hovor probíhá tak, že:

 • s tlumočníkem jste ve spojení přes videohovor
 • tlumočník zavolá na telefonní číslo a tlumočí volaného do českého znakového jazyka
 • vaše odpovědi tlumočí do českého jazyka zpět volanému

 

Osobní hovor probíhá tak, že: 

 • s tlumočníkem jste ve spojení přes videohovor
 • se slyšícím jste na jednom místě vedle sebe
 • tlumočník tlumočí ze znakového jazyka do českého a naopak

 

Úprava textu probíhá tak, že:

 • s tlumočníkem jste ve spojení přes videohovor
 • pošlete v příloze text, který chcete gramaticky upravit
 • během úpravy textu se s vámi může tlumočník spojit a ujasnit si obsahovou stránku sdělení

 

Překlad textu probíhá tak, že:

 • s tlumočníkem jste ve spojení přes videohovor
 • pošlete v příloze text, který tlumočník ve skutečném čase přeloží do znakového jazyka nebo
 • tlumočník přeloží vaše sdělení ve znakovém jazyce do českého jazyka
Tichá linka - Průběh hovoru

Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci

a mějte Tichou linku po ruce kdekoliv
Za podporu děkujeme