Návod pro organizace

Přihlášení do účtuzde

Vyplňte přihlašovací údaje, které jste zvolili při registraci, a přihlaste se do svého účtu. V případě nouze můžete využít tlačítko „Zavolat SOS“.

 

Nový požadavek na tlumočení/přepis

Dle potřeby klienta vyberte jednu z možností „Nové tlumočení“ nebo „Nový přepis“.

Krok 1/3: Stručně popište, čeho se bude požadavek týkat.

Krok 2/3: Pokud se chcete spojit hned, jak to bude možné, pokračujte. Pokud víte, kdy klient přijde, můžete si rezervovat čas spojení a nečekat (doporučujeme). Zaškrtněte „Chci rezervaci na přesný čas“ a vyberte požadovaný čas spojení. Doba čekání bez rezervace většinou nepřesahuje 5 minut.

Krok 3/3: Přiložte dokumenty, které se požadavku týkají – nepovinné. Soubory můžete přiložit i při spojení s tlumočníkem/přepisovatelem.

Shrnutí: Zkontrolujte požadavek, v případě potřeby můžete jednotlivé kroky upravit.

Vytvořte požadavek a vyčkejte na spojení s tlumočníkem/přepisovatelem.

 

Celý návod v textové podobě najdete zde.

Návod v podobě prezentace najdete zde.

Tichá linka - Průběh hovoru

Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci

a mějte Tichou linku po ruce kdekoliv
Za podporu děkujeme