Nahoru

Návod na použití

Po zadání www.tichalinka.cz se dostanete na hlavní stranu, na které si také můžete přečíst informace o projektu a službě a zaregistrovat se. Zadejte „Registrace“ vpravo nahoře.

Registrace

 

Pokud jste v aplikaci poprvé, musíte se zaregistrovat. Při registraci zadáváte veškeré informace o sobě (jméno, datum narození, trvalé bydliště apod.), důležité je zadat také číslo mobilního telefonu, na které se budou odesílat automaticky SMS upozorňující na začátky tlumočení, blokace apod. Zadáváte také e-mailovou adresu, kterou aktuálně používáte. Tuto e-mailovou adresu a heslo budete zadávat při přihlašování do aplikace. Položky označené hvězdičkou jsou povinné, před zadáním „Registrovat“ musíte označit „Souhlasím s podmínkami služby“ (viz Podmínky služby).

 

 

Přihlášení

 

Na hlavní straně www.tichalinka.cz si vyberte službu, kterou chcete využívat – online přepis nebo online tlumočení.

Poté si vyberte konkrétní druh služby (telefonní hovor, úprava textu, překlad textu, konference atd.)

Dostanete se na přihlašovací stranu.

Zde zadejte přihlašovací jméno, to znamená e-mail; a heslo, které jste zadali při registraci. Po kliknutí na „Přihlásit se trvale“, budete trvale přihlášeni k aplikaci na zařízení. Tato funkce se doporučuje pouze tehdy, pracujete-li jen na svém zařízení.

Pokud se Vám nepodaří se přihlásit, zkontrolujte si, zda zadáváte správně své přihlašovací údaje. Pokud jste zapomněli heslo, klikněte na „Zapomenuté heslo“ a heslo Vám bude odesláno na e-mail.

 

SOS Pohotovost

 

Pohotovost lze využít jen v nutných případech (nehoda, potřebujete zavolat sanitku, děti nepřišly domů apod.) a lze jej volit i bez přihlášení do aplikace. Na hlavní straně www.tichalinka.cz si vyberete službu online přepisu nebo online tlumočení, poté si vyberete druh služby a na přihlašovací straně si zvolíte Nouzové volání. Nouzové volání lze využít i v případě, že jste blokovaní.

 

 

 

 

 

Zadání nového požadavku

 

Po přihlášení do aplikace zadejte „Nový požadavek“ na horní černé liště, poté se dostanete na hlavní stranu, vyberete si tlumočení nebo přepis, poté druh služby a zobrazí se Vám strana „Nový požadavek“.

 

 

 

 

 

Spojení s tlumočníkem/přepisovatelem

 

 

15 minut před začátkem služby Vám přijde na mobilní telefon SMS zpráva upozorňující Vás na to, abyste se v daný čas připravili k tlumočení/přepisu, to znamená, abyste se přihlásili do aplikace. Tlumočník/přepisovatel přijetím požadavku (v daný čas) vyšle SMS, na základě které Vás informuje o zahájení tlumočení/přepisu. Pokud do jedné minuty po přijetí SMS nezareagujete, tlumočník se bude věnovat dalším požadavkům a Vám pošle novou SMS o tom, že prošla doba pro spojení. Až budete u Vašeho zařízení, můžete vytvořit nový požadavek s poznámkou v názvu o tom, že jde o druhé spojení. Pokud volaný neodpovídá, je možné opakovat volání, např. za deset minut nebo za půl hodiny. Poté je možné vytvořit nový požadavek bez rezervace nebo s rezervací na konkrétní čas.

Tlumočník s Vámi v daný čas zahájí chat nebo přímo videohovor, přepisovatel s Vámi v daný čas zahájí chat.

Přepis online probíhá formou chatu mezi přepisovatelem a Vámi. Nejprve se s přepisovatelem domluvíte na podrobnostech k telefonnímu hovoru, přepisovatel vytočí číslo volaného a to, co bude volaný říkat, Vám zobrazí s barevně odlišeným označením @lékař, @úřad apod. (viz obrázek výše).

Pro online tlumočení, videohovor, je potřeba, abyste zadali „Povolit“ (Allow) při stahování kamery.

Při online tlumočení se na obrazovce zobrazuje video, na kterém je vidět jak tlumočník, tak Vy. Kliknutím na šipku vpravo se rozbalí chat, který také můžete využít pro komunikaci s tlumočníkem. Telefonní hovor probíhá tak, že tlumočník telefonuje s volaným a Vám tlumočí to, co volaný říká. Vy znakujete a Vaše sdělení přetlumočí tlumočník do českého jazyka volanému.

Po ukončení hovoru tlumočník/přepisovatel ukončí službu. Vy můžete opustit práci v aplikaci, nebo v ní zůstat a pracovat dál – upravovat staré nebo zadávat nové požadavky.

Pokud při telefonickém hovoru neslyšící neodpovídá, může tlumočník/přepisovatel považovat hovor za ukončený a požadavek zavře.

 

 

Blokace služby

Pokud opakovaně nedodržujete pravidla stanovená v podmínkách služby, nebo klient bude jiným způsobem porušovat podmínky služby nebo pravidla slušného chování, může tlumočník/přepisovatel klienta napomenout. Pokud se bude zneužití znovu opakovat, zablokuje klientův účet na 3 měsíce. Dle závažnosti může tlumočník/přepisovatel zvolit i delší dobu blokace. Během blokace nemůže klient službu využívat, služba pro pohotovost je však stále k dispozici.

 

 

 

Ukázka online tlumočení

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka online přepisu