Nahoru

Podmínky služby

Podmínky služby pro online přepis a online tlumočení

 • Klient *) má právo na bezplatnou, nezávislou a nestrannou sociální službu.
 • Klient má právo na anonymitu, poskytnutí pouze takových informací, které souvisejí s daným tlumočením/přepisem.
 • Klient má právo na dodržování rovných příležitostí. Má právo podávat stížnosti, ukončit spolupráci bez udání důvodů a právo nahlížet do dokumentů (záznamových archů), které jsou o něm ve službě vedeny.
 • Klient je povinen se registrovat do služby a hlásit změnu registračních údajů. Při registraci vyplní klient všechny údaje podle pravdy. Jejich zadáním zároveň vyjadřuje souhlas s podmínkami služby. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí s využitím osobních údajů pro účely zpracování v informačním systému pro sociální služby eQuip. Registrace není nutná v případě, že využívá služby Pohotovost. Změnu registračních údajů je povinen klient hlásit na e-mail: tichalinka@tichysvet.cz
 • Klient je povinen respektovat přednost uživatelů, kteří zadali Pohotovost.
 • Klient má právo využít služby Telefonní hovor přes tlumočníka českého znakového jazyka nebo přepisovatele online maximálně v počtu 10 hovorů za den, přičemž jeden hovor trvá max. 20 minut.
 • Klient může využít Pohotovost, pouze pokud NUTNĚ potřebuje. Například: nehoda, policie, nemoc, porod, havárie plynu, elektřiny, děti nepřišly domů atd.
 • Ke zneužívání služby dochází například tak, že klient kontaktuje tlumočníka nebo přepisovatele, chce si s ním popovídat nebo vyřizovat věci, které nejsou v kompetenci tlumočníka nebo přepisovatele nebo jiným způsobem porušuje pravidla pro online tlumočení/přepis. Za zneužití se považuje i situace, kdy klient vytvoří požadavek, na který nereaguje.  Za zneužití služby se dále považuje i vytvoření požadavku pohotovost v situacích, které nejsou vážné (sanitka, policie, hasiči,…), či v případech, kdy situace není vážná a klient chce tlumočení okamžitě. Toto není z hlediska pravidel možné. Doporučujeme používat možnost rezervace času na tlumočení.
 • Pokud se toto bude opakovat nebo klient bude jiným způsobem porušovat podmínky služby nebo pravidla slušného chování, může tlumočník/přepisovatel klienta napomenout. Pokud se bude zneužití znovu opakovat, zablokuje klientův účet až na 3 měsíce. Dle závažnosti může tlumočník/přepisovatel zvolit i delší dobu blokace. Během blokace nemůže klient službu využívat, služba pro pohotovost je však stále k dispozici.
 • Tlumočník/přepisovatel může odmítnout službu při překročení denního limitu 10 hovorů za den, při zadání nesrozumitelného nebo nevhodného požadavku, v případě nemoci tlumočníka/přepisovatele nebo změny rozpisu služeb tlumočníků/přepisovatelů.

 • Klient využívající služby online přepisu je povinen se řídit pravidly pro online přepis (viz níže)
 • Klient využívající služby online tlumočení je povinen se řídit pravidly pro online tlumočení(viz níže).
 • Jsem srozuměn(a) s tím, že s mým vědomím mohou být mé osobní údaje předány za stejným účelem případné další organizaci, která zajišťuje sociální služby pro neslyšící.

 

Pravidla pro online tlumočení

 • Vše, co klient znakuje, přeloží tlumočník do mluveného jazyka. Proto klient udržuje téma hovoru (hovoří o tom, co potřebuje od slyšícího).
 • Klient udržuje oční kontakt s tlumočníkem, a to i ve chvíli, kdy tlumočník vytáčí číslo volaného. Pokud se klient nedívá na tlumočníka, tlumočník nemůže tlumočit, že už slyšící zvedl telefon a hovoří.
 • Klient se věnuje hovoru, nepřerušuje jej, neodchází od kamery.
 • Klient během hovoru nekouří a nejí.
 • Klient je oblečený tak, aby bylo dobře vidět na jeho ruce během znakování.
 • Klient během hovoru s tlumočníkem neodchází bez omluvy. Pokud odejde a neřekne důvod, volaný slyšící si většinou myslí, že už nechce dál vést hovor a zavěsí.
 • Online tlumočník českého znakového jazyka je povinen dodržovat etický kodex tlumočníka.

Pravidla pro online přepis

 • Vše, co klient napíše do chatu, přepisovatel sdělí volanému. Proto klient udržuje téma hovoru (hovoří o tom, co potřebuje od slyšícího).
 • Klient je po celou dobu přepisu přítomný u svého zařízení (počítače, tabletu, telefonu). Během hovoru neodchází od zařízení bez omluvy, pokud odejde a neřekne důvod, volaný slyšící si většinou myslí, že už nechce dál vést hovor a zavěsí.
 • Online přepisovatel mluvené řeči je povinen dodržovat etický kodex přepisovatele.

 

Pozn.:
*) Klient je neslyšící, nedoslýchavá nebo ohluchlá osoba, která využívá službu online přepisu mluvené řeči nebo online tlumočení českého znakového jazyka.