Podmínky služby

Podmínky služby pro online tlumočení a online přepis

 • Klient *) má právo na bezplatnou, nezávislou a nestrannou sociální službu.
 • Klient má právo na anonymitu, poskytnutí pouze takových informací, které souvisejí s daným tlumočením/přepisem. Tlumočník/přepisovatel je povinen dodržovat etický kodex tlumočníka/přepisovatele.
 • Klient má právo na dodržování rovných příležitostí. Má právo podávat stížnosti, ukončit spolupráci bez udání důvodů a právo nahlížet do dokumentů (záznamových archů), které jsou o něm ve službě vedeny.
 • Klient je povinen se registrovat do služby a hlásit změnu registračních údajů (registrace je povinná jen jednou, poté je možné se přihlašovat přihlašovacími údaji). Při registraci vyplní klient všechny údaje podle pravdy. Jejich zadáním zároveň vyjadřuje souhlas s podmínkami služby. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí s využitím osobních údajů pro statistické účely. Registrace není nutná v případě, že využívá služby Pohotovost. Změnu registračních údajů je povinen klient hlásit na e-mail: info@tichalinka.cz
 • Klient je povinen respektovat přednost uživatelů, kteří zavolali Pohotovost.
 • Klient má právo využít služby přes tlumočníka českého znakového jazyka nebo přepisovatele online maximálně v počtu 10 požadavků za den, přičemž jeden požadavek trvá max. 20 minut.
 • Klient může využít Pohotovost, pouze pokud NUTNĚ potřebuje. Například: nehoda, policie, nemoc, porod, havárie plynu, elektřiny, děti nepřišly domů atd.
 • Ke zneužívání služby dochází například tak, že klient kontaktuje tlumočníka nebo přepisovatele, chce si s ním popovídat nebo vyřizovat věci, které nejsou v kompetenci tlumočníka nebo přepisovatele nebo jiným způsobem porušuje pravidla pro online tlumočení/přepis. Za zneužití se považuje i situace, kdy klient vytvoří požadavek, na který nereaguje.  Za zneužití služby se dále považuje i vytvoření požadavku pohotovost v situacích, které nejsou vážné (sanitka, policie, hasiči, …), a klient chce tlumočení/přepis okamžitě. Toto není z hlediska pravidel možné. Doporučujeme používat možnost rezervace času na tlumočení/přepis.
 • Pokud se toto bude opakovat nebo klient bude jiným způsobem porušovat podmínky služby nebo pravidla slušného chování, může tlumočník/přepisovatel klienta napomenout. Pokud se bude zneužití znovu opakovat, zablokuje klientův účet až na 3 měsíce. Dle závažnosti může tlumočník/přepisovatel zvolit i delší dobu blokace. Během blokace nemůže klient službu využívat, služba pro pohotovost je však stále k dispozici.
 • Tlumočník/přepisovatel může odmítnout službu při překročení denního limitu 10 požadavků za den, při zadání nesrozumitelného nebo nevhodného požadavku, v případě nemoci tlumočníka/přepisovatele nebo změny rozpisu služeb tlumočníků/přepisovatelů.
 • Klient využívající služby online přepisu je povinen se řídit pravidly pro online přepis (zde)
 • Klient využívající služby online tlumočení je povinen se řídit pravidly pro online tlumočení (zde)
 • Jsem srozuměn(a) s tím, že s mým vědomím mohou být mé údaje předány za stejným účelem případné další organizaci, která zajišťuje sociální služby pro neslyšící.

 

Pozn.:

*) Klient je neslyšící, nedoslýchavá nebo ohluchlá osoba, která využívá službu online přepisu mluvené řeči nebo online tlumočení českého znakového jazyka, nebo slyšící zástupce organizace, která využívá službu online přepisu mluvené řeči nebo online tlumočení českého znakového jazyka pro své neslyšící, nedoslýchavé nebo ohluchlé klienty.

Tichá linka - Průběh hovoru

Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci

a mějte Tichou linku po ruce kdekoliv
Za podporu děkujeme
Amazon
ČEPS, a. s.
Královéhradecký kraj
Magistrát hlavního města Prahy
Město Beroun
Město Hradec Králové
Město Jablonec nad Nisou
Město Kladno
Město Most
Město Náchod
Město Ostrava
Město Pardubice
Městská část Praha 1
Městská část Praha 2
Městská část Praha 3
Městská část Praha 4
Městská část Praha 5
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská část Praha 10
Městská část Praha 11
Městská část Praha 12
Městská část Praha 13
Městská část Praha 14
Městská část Praha 15
Městská část Praha 17
Městská část Praha 18
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
MONETA Money Bank, a. s.
Nadace ČEZ
Nadace Vinci
Nadační fond Avast
Nadační fond pomoci
NET4GAS, s. r .o.
PRE, a. s.
Amazon
ČEPS, a. s.
Královéhradecký kraj
Magistrát hlavního města Prahy
Město Beroun
Město Hradec Králové
Město Jablonec nad Nisou
Město Kladno
Město Most
Město Náchod
Město Ostrava
Město Pardubice
Městská část Praha 1
Městská část Praha 2
Městská část Praha 3
Městská část Praha 4
Městská část Praha 5
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská část Praha 10
Městská část Praha 11
Městská část Praha 12
Městská část Praha 13
Městská část Praha 14
Městská část Praha 15
Městská část Praha 17
Městská část Praha 18
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
MONETA Money Bank, a. s.
Nadace ČEZ
Nadace Vinci
Nadační fond Avast
Nadační fond pomoci
NET4GAS, s. r .o.
PRE, a. s.
Amazon
ČEPS, a. s.
Královéhradecký kraj
Magistrát hlavního města Prahy
Město Beroun
Město Hradec Králové
Město Jablonec nad Nisou
Město Kladno
Město Most
Město Náchod
Město Ostrava
Město Pardubice
Městská část Praha 1
Městská část Praha 2
Městská část Praha 3
Městská část Praha 4
Městská část Praha 5
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská část Praha 10
Městská část Praha 11
Městská část Praha 12
Městská část Praha 13
Městská část Praha 14
Městská část Praha 15
Městská část Praha 17
Městská část Praha 18
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
MONETA Money Bank, a. s.
Nadace ČEZ
Nadace Vinci
Nadační fond Avast
Nadační fond pomoci
NET4GAS, s. r .o.
PRE, a. s.