Nahoru

GDPR

Obecná informovanost o zpracování osobních údajů v Tichém světě

Tichý svět, o. p. s., IČ: 266 11 716 se sídlem Staňkovská 378, Praha 9, 198 00 jako správce osobních údajů na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a Kodexu chování ve smyslu čl. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, vydaného pro potřeby GDPR v rámci výkonu sociální politiky MPSV za účelem poskytování sociální služby, zpracovává následující osobní údaje: Jména, data narození, adresy, kontaktní údaje, informace o zdravotním stavu.

Tyto údaje jsou zpracovány za účelem poskytnutí služeb, k nimž mají přístup pouze oprávněné osoby. S vědomím klienta mohou být dále poskytnuty veřejné správě a veřejným institucím, případně zaměstnavatelům, úřadu práce, okresní správě sociálního zabezpečení, vždy pouze za účelem plnění sociální služby odborného sociálního poradenství, tlumočnických služeb nebo sociální rehabilitace.

Osoba, o které jsou údaje vedeny, má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo na předání všech o ní zpracovávaných informací ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu (tzv. právo na přenositelnost osobních údajů). Dále může podat stížnost na rozsah a způsob zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů, námitku proti zpracování.

Kontakt na pověřenou osobu správce Tichého světa: gdpr@tichysvet.cz